• عملیات ها در باغ موزه دفاع مقدس شیراز بازسازی می شود